Dorada


Doradu za male tiraže – sečenje, bigovanje (savijanje), ricovanje, klamovanje, ćoškarenje, bušenje, spiralno koričenje, plastifikaciju mat/sjajnu radimo odmah – na licu mesta.


 Koričenje  sa metalnom ili plastičnom spiralom.

Tvrdi i meki povez diplomskih radova, knjiga, brošura, kataloga…