Diplomski rad za grafički dizajn.Tvrdo koričenje sa mat plastifikacijom i štampom u koloru.